Zasílání novinek

Zaregistrujte se k odběru informačního zpravodaje KVL ČR pro veřejnost

Zadejte svou emailovou adresu. Přihlášením se k odběru informačního zpravodaje KVL ČR vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (elektronická adresa) Komorou veterinárních lékařů České republiky, se sídlem Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno, IČ 44015364 za účelem zasílání informačního newsletteru a dalších obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů a s využitím mé elektronické adresy k výše uvedenému účelu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Potvrzuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně v elektronických informačních systémech. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce osobních údajů nebo e-mailem zaslaným správci na adresu: vetkom@vetkom.cz.

Potvrzuji, že jsem si vědom/a svého práva na přístup k osobním údajům, práva požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména pokud jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, zjistím-li nebo domnívám-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.


(Vyžadované pole)
E-mail
E-mail (ještě jednou pro kontrolu)Odhlásit

Powered by PHPlist2.10.12, © tincan ltd